top of page

พ. 16 ก.ย.

|

ห้องนิทรรศการ AC2 คณะดนตรีและการแสดง

MUPA Dance Troupe the first performance present "T" (Dance theatre)​

MUPA Dance Troupe the first performance present "T" (Dance theatre)​ Receive 30 seats per day. (Free Admission)

เปิดลงทะเบียนวันที่ 9 ก.ย. 2563 เวลา 16.00 น.
ดูอีเวนท์อื่น
MUPA Dance Troupe the first performance present "T" (Dance theatre)​
MUPA Dance Troupe the first performance present "T" (Dance theatre)​

เวลาและสถานที่

16 ก.ย. 2563 19:00 – 17 ก.ย. 2563 20:00

ห้องนิทรรศการ AC2 คณะดนตรีและการแสดง, 189 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

MUPA Dance Troupe the first performance present " T" (Dance theatre)​ 

แสดงในวันที่ 16-17 ก.ย. 2563 (วันละ 1 รอบ)​ เวลา 19.00 น. 

ณ ห้องนิทรรศการ AC2 คณะดนตรีและการแสดง

  • เปิดให้จองบัตรในวันที่ 9 ก.ย. 2563 เวลา 16.00 น. (รับจำนวน 30 ที่นั่งต่อวัน)​
  • Perform on September 16-17, 2020, 7 p.m. Exhibition Room (AC 2) at the Faculty of Music and Performing Arts. 
  • Receive 30 seats per day. (Free Admission)

บัตรเข้างาน

  • "T"​ | 17 ก.ย. 63

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page