top of page

ศ. 07 ต.ค.

|

สนามตะกร้อ มหาวิทยาลัยบูรพา

Long-do Music Festival 2022

Long-do Music Festival 2022
Long-do Music Festival 2022

เวลาและสถานที่

07 ต.ค. 2565 15:30 – 21:30

สนามตะกร้อ มหาวิทยาลัยบูรพา, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page