top of page

ศ. 12 มี.ค.

|

AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั

『LET'S GLOW』 Music Technology showcase

Music Technology showcase "LET'S GLOW"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
『LET'S GLOW』 Music Technology showcase
『LET'S GLOW』 Music Technology showcase

เวลาและสถานที่

12 มี.ค. 2564 10:00 – 16:00

AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั, ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

บัตรเข้างาน

  • 『Let's glow』 Showcase

    บัตรนี้ไม่มีการระบุตำแหน่งที่นั่ง

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page