top of page

อา. 04 ก.พ.

|

PA HALL - MUPAC

Kitchen Monologue

Love to cook Love to eat Love yourself

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Kitchen Monologue
Kitchen Monologue

Time/Location | เวลา/สถานที่

04 ก.พ. 2567 15:00 – 18:00

PA HALL - MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

Share This Event

bottom of page