top of page

พฤ. 15 ก.ย.

|

ตำบลแสนสุข

คนละเล่น

" เรื่องราวของเกมชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญเหมือนกันแต่ต่างคนต่างมีวิธีเอาตัวรอดของตัวเอง ใครจะได้ในสิ่งที่ทุกคนล้วนใฝ่ฝัน แล้วพบกันตอนเริ่มเกม..."

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
คนละเล่น
คนละเล่น

เวลาและสถานที่

15 ก.ย. 2565 19:00 – 21:00

ตำบลแสนสุข, 7WMG+VFH ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

เรื่องย่อ

" เรื่องราวของเกมชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญเหมือนกันแต่ต่างคนต่างมีวิธีเอาตัวรอดของตัวเอง ใครจะได้ในสิ่งที่ทุกคนล้วนใฝ่ฝัน แล้วพบกันตอนเริ่มเกม..."

ทีมงาน

  1. ----
  2. ----
  3. ----

บัตรเข้างาน

  • คนละเล่น

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page