top of page

พฤ. 15 ก.ย.

|

ตำบลแสนสุข

คนละเล่น

" เรื่องราวของเกมชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญเหมือนกันแต่ต่างคนต่างมีวิธีเอาตัวรอดของตัวเอง ใครจะได้ในสิ่งที่ทุกคนล้วนใฝ่ฝัน แล้วพบกันตอนเริ่มเกม..."

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
คนละเล่น
คนละเล่น

Time/Location | เวลา/สถานที่

15 ก.ย. 2565 19:00 – 21:00

ตำบลแสนสุข, 7WMG+VFH ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

เรื่องย่อ

" เรื่องราวของเกมชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญเหมือนกันแต่ต่างคนต่างมีวิธีเอาตัวรอดของตัวเอง ใครจะได้ในสิ่งที่ทุกคนล้วนใฝ่ฝัน แล้วพบกันตอนเริ่มเกม..."

ทีมงาน

 1. ----
 2. ----
 3. ----

Tickets

ราคา

จำนวน

ทั้งหมด

 • คนละเล่น

  ฿0.00

  ฿0.00

  0

  ฿0.00

ทั้งหมด

฿0.00

Share This Event

bottom of page