อ. 15 ธ.ค. | AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากข้อมูลประวัติศาสตร์ "เมืองศรีพโล"

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากข้อมูลประวัติศาสตร์ "เมืองศรีพโล" โดย อ.นพพล จำเริญทอง
การลงทะเบียนปิดแล้ว
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากข้อมูลประวัติศาสตร์ "เมืองศรีพโล"

Time/Location | เวลา/สถานที่

15 ธ.ค. 2563 13:00
AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั, ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

Share This Event