อ. 15 ธ.ค. | AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากข้อมูลประวัติศาสตร์ "เมืองศรีพโล"

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากข้อมูลประวัติศาสตร์ "เมืองศรีพโล" โดย อ.นพพล จำเริญทอง
การลงทะเบียนปิดแล้ว

Time/Location | เวลา/สถานที่

15 ธ.ค. 2563 13:00
AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั, ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย
การลงทะเบียนปิดแล้ว

Share This Event

MUPA LOGO formal for dark background.png

BUU TICKET - ดนตรี, การแสดง, คอนเสิร์ต, ละครเวที, สำรองบัตร, จองบัตร, คณะดนตรีและการแสดง, มหาวิทยาลัยบูรพา, บูรพา, ตำบลแสนสุข, ชลบุรี, ประเทศไทย, ลงประกาศ, ลงประกาศฟรี, ประชาสัมพันธ์ฟรี, บริการเช่าสถานที่, บริการเครื่องเสียง, เครื่องดนตรี, ระบบแสง

website version 2.0 - powered by Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University

Website Visits