อา. 01 พ.ย. | หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก

การแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ "ลฉัตร"

ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ลฉัตร) โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
การลงทะเบียนปิดแล้ว
การแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ "ลฉัตร"

Time/Location | เวลา/สถานที่

01 พ.ย. 2563 17:00 – 19:30
หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก, 189 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ลฉัตร) โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องชั้น ๒ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มการแสดงเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีการถ่ายทอดสดทางเพจคณะดนตรีและการแสดง

โดยมีชุดการแสดง ๑๕ การแสดงของโครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ลฉัตร)

 • ชุดที่ ๑ เบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง
 • ชุดที่ ๒ ฉุยฉายเบญกาย
 • ชุดที่ ๓ รจนาเสี่ยงพวงมาลัย
 • ชุดที่ ๔ เมขลานั่งวิมาน
 • ชุดที่ ๕ เมขลารามสูร
 • ชุดที่ ๖ พราหมณ์เกศสุริยงรบกุมภณฑ์
 • ชุดที่ ๗ ฉุยฉายผีเสื้อสมุทรแปลง
 • ชุดที่ ๘ สมิงพระรามเกี้ยวพระราชธิดา
 • ชุดที่ ๙ ฉุยฉายนางวิฬาร์
 • ชุดที่ ๑๐ ฉยุฉายลําหับ
 • ชุดที่ ๑๑ หนุมานจับนางเบญกาย
 • ชุดที่ ๑๒ สมิงพระรามแต่งตัว
 • ชุดที่ ๑๓ กริชสุหรานากรง
 • ชุดที่ ๑๔ พลายบัวเกี้ยวนางตานี
 • ชุดที่ ๑๕ ละเลงขนมเบื้อง

สามารถติดตามรายละเอียดภาพและประวัติการแสดงในแต่ละชุดการแสดง

ได้ทางเพจนาฏศิลป์ไทย-คณะดนตรีและการแสดง

Tickets
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
 • นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ "ลฉัตร"
  THB 0
  THB 0
  ขายหมดแล้ว
อีเวนท์นี้ขายหมดแล้ว

Share This Event