top of page

พฤ. 27 ส.ค.

|

หอประชุมชั้น2 หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก

การประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

การประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
การประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
การประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

Time/Location | เวลา/สถานที่

27 ส.ค. 2563 13:00

หอประชุมชั้น2 หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก, 189 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็นความสำคัญของเพลงไทยลูกทุ่งซึ่งเป็น มรดกควรค่ายิ่งในการอนุรักษ์ จึงได้จัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 เพื่อปลูกฝังค่านิยมเพลงไทยลูกทุ่ง ให้กับเยาวชนและสนับสนุนให้เพลงไทยลูกทุ่งดำรงอยู่ต่อไป

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและ วัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

หรือชมผ่าน Live สด บน: https://www.facebook.com/MUPABUUofficial

ติดตามข่าวสารการประกวด: https://www.mupabuu.com/thaifolkcontest

Share This Event

bottom of page