ส. 26 ธ.ค. | BUU TICKET

การเดินทางของ “ไข่นุ้ย”

การสร้างสรรค์การแสดงเดี่ยวเรื่อง การเดินทางของ "ไข่นุ้ย" เรื่องราวของเด็กคนหนึ่ง ที่ได้พบเจอกับอุปสรรค เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต การได้ให้โอกาสตัวเองเพื่อให้เห็นคุณค่าในตนเองจากการรู้จักและยอมรับตัวตน ไม่ว่าโอกาสนั้นจะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตาม ทุกโอกาสที่ได้รับมานั้นมีคุณค่าเสมอ เราควรให้โอกาสตัวเองก่อนท
การลงทะเบียนปิดแล้ว
การเดินทางของ “ไข่นุ้ย”

Time/Location | เวลา/สถานที่

26 ธ.ค. 2563 14:00 – 27 ธ.ค. 2563 19:00
BUU TICKET, Performing Arts Center Saen Suk, Chon Buri District, Chon Buri, Thailand

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

การสร้างสรรค์การแสดงเดี่ยวเรื่อง การเดินทางของ "ไข่นุ้ย"

เรื่องราวของเด็กคนหนึ่ง ที่ได้พบเจอกับอุปสรรค เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต การได้ให้โอกาสตัวเองเพื่อให้เห็นคุณค่าในตนเองจากการรู้จักและยอมรับตัวตน ไม่ว่าโอกาสนั้นจะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตาม ทุกโอกาสที่ได้รับมานั้นมีคุณค่าเสมอ เราควรให้โอกาสตัวเองก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะมีคนอื่นมาให้โอกาสเรา

การลงทะเบียนปิดแล้ว

Share This Event