top of page

อา. 13 ก.พ.

|

MUPAC อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง

G-DAY SUNSHINE เรา=ฉันxนาย^2

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
G-DAY SUNSHINE เรา=ฉันxนาย^2
G-DAY SUNSHINE เรา=ฉันxนาย^2

Time/Location | เวลา/สถานที่

13 ก.พ. 2565 19:00 – 21:00

MUPAC อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง, ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

Share This Event

bottom of page