ส. 12 ก.พ. | MUPAC อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง

G-DAY SUNSHINE เรา=ฉันxนาย^2

การลงทะเบียนปิดแล้ว
G-DAY SUNSHINE เรา=ฉันxนาย^2

Time/Location | เวลา/สถานที่

12 ก.พ. 13:00 – 15:00
MUPAC อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง, ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

Share This Event