ศ. 11 ก.พ. | MUPAC อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง

G-DAY SUNSHINE เรา=ฉันxนาย^2

การลงทะเบียนปิดแล้ว
G-DAY SUNSHINE เรา=ฉันxนาย^2

Time/Location | เวลา/สถานที่

11 ก.พ. 19:00 – 21:00
MUPAC อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง, ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

Share This Event