อ. 25 ก.พ. | SF Cinema Laemtong Bangsaen

ชมภาพยนตร์เรื่อง Bombshell และเสวนาเรื่อง “การคุกคามทางเพศ แค่ไหน อย่างไร และทำไมจึงไม่ควรยอม"

ชิญชวนนิสิต นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง Bombshell 💬 และร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “การคุกคามทางเพศ แค่ไหน อย่างไร และทำไมจึงไม่ควรยอม" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา และทนายสมสรรค์ อธิเวสส์
การลงทะเบียนปิดแล้ว
ชมภาพยนตร์เรื่อง Bombshell และเสวนาเรื่อง “การคุกคามทางเพศ แค่ไหน อย่างไร และทำไมจึงไม่ควรยอม"

Time/Location | เวลา/สถานที่

25 ก.พ. 2563 18:00
SF Cinema Laemtong Bangsaen, เอส เอฟ (แหลมทอง ช็อปปิ้ง พลาซ่า บางแสน) 278/2 ชั้น 4 ห้องเลขที่ 4A01 แหลมทอง ช็, ถนนลงหาดบางแสน, แสนสุข, เมืองชลบุรี, ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

 เชิญชวนนิสิต นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง ⚫⚫⚫ Bombshell ⚫⚫⚫ . 💬 และร่วมฟังการเสวนาเรื่อง 💬 “การคุกคามทางเพศ แค่ไหน อย่างไร และทำไมจึงไม่ควรยอม" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา และทนายสมสรรค์ อธิเวสส์ . โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema แหลมทองบางแสน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป . บัตรราคา 100 บาททุกที่นั่ง สำรองบัตรได้ทาง http://m.me/buuticket 

Share This Event