top of page

ส. 19 ม.ค.

|

Eastern Center of Art and Culture

BBM48 BABYMIME SHOW

FANCLUB: ซีรีย์รวมเรื่องสั้น คันอารมณ์ของเหล่าสาวกโอตะ ติ่ง นุช กับไอดอลของพวกเธอ MOTHER: เรื่องราวอลวนปนฮาน้ำตาคลอของคุณแม่ที่ไม่อยากจากไปไหน HAND: ถ้ามือเป็นมากกว่ามือ และจินตนาการเป็นมากกว่าเสียงหัวเราะ

Registration is Closed | ปิดทำการสำรองบัตรแล้ว
Other events | กิจกรรมอื่นๆ
BBM48 BABYMIME SHOW
BBM48 BABYMIME SHOW

Time/Location | เวลา/สถานที่

19 ม.ค. 2562 19:00 – 20:30

Eastern Center of Art and Culture, 169, Burapha University, Long Had Bangsaen Road, Tambon Saen Suk, Amphoe Mueang Chon Buri, Chon Buri, 20130, ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130, Thailand

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

FANCLUB: ซีรีย์รวมเรื่องสั้น คันอารมณ์ของเหล่าสาวกโอตะ ติ่ง นุช กับไอดอลของพวกเธอ

MOTHER: เรื่องราวอลวนปนฮาน้ำตาคลอของคุณแม่ที่ไม่อยากจากไปไหน

HAND: ถ้ามือเป็นมากกว่ามือ และจินตนาการเป็นมากกว่าเสียงหัวเราะ

Tickets

ราคา

จำนวน

ทั้งหมด

 • BBM48 BABYMIME SHOW

  ฿200.00

  BBM48 BABYMIME SHOW รอบเวลา 19:00 น. ณ Eastern Center of Art and Culture (หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก) ห้อง Auditorium ชั้น 2

  ฿200.00

  0

  ฿0.00

ทั้งหมด

฿0.00

Share This Event

bottom of page