top of page

ศ. 12 ก.พ.

|

หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก

A piece of memories

“เคยไหม...การที่เรากลับไปนึกย้อนถึงอดีตที่ผ่านมา และทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากอดีตนั้น” A piece of memories เป็นการแสดงรูปแบบ Physical Theatre เล่าถึงเรื่องราวของตัวละครสองตัวที่ย้อนกลับไปในความทรงจำของตัวเอง และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อนำมาแก้ไขในปัจจุบันให้มีคุณค่ามากขึ้น

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
A piece of memories
A piece of memories

เวลาและสถานที่

12 ก.พ. 2564 18:00 – 14 ก.พ. 2564 18:00

หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก, 189 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

“เคยไหม...การที่เรากลับไปนึกย้อนถึงอดีตที่ผ่านมา และทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากอดีตนั้น”

A piece of memories เป็นการแสดงรูปแบบ Physical Theatre เล่าถึงเรื่องราวของตัวละครสองตัวที่ย้อนกลับไปในความทรงจำของตัวเอง และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อนำมาแก้ไขในปัจจุบันให้มีคุณค่ามากขึ้น

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page