BUU TICKET

buubooking_logo.png
MUPA LOGO formal for dark background.png

Theatre, Concert, Event, Etc.

 • Yasmina Reza's ART
  การแสดงมีหลายรอบ
  ศ. 02 ธ.ค.
  MU-HALL อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง
  02 ธ.ค. 19:00 – 20:00
  MU-HALL อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย
  แชร์